Огородніков Віталій Антонович

Резюме

Огородніков Віталій Антонович

Завідувач кафедри опору матеріалів і прикладної механіки.

Гугл Академія

Репозитарій ВНТУ

У 1965 році закінчив Томський ордену трудового червоного знамені політехнічний інститут ім. С.М. Кірова по спец. «Технологія машинобудування, металорізальні станки і інструменти», інженер–механік.

Доктор технічних наук, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, 1981р.  Професор кафедри опору матеріалів в 1983р.

Дисертація на тему "Дослідження пластичності та руйнування матеріалів в процесах холодного формозмінення" захищена в 1980 р. в НВО "ЦНИИТМАШ", м. Москва. Очолює наукову школу кафедри по проблемах деформуємості металів при обробці тиском. Опубліковано більше 300 робіт, серед них такі відомі монографії "Оценка деформируемостиметаллов при обработке давлением", яка видана видавництвом "Вища школа" в 1983 р. та визнана кращою закінченою науковою роботою Мінвузу України у 1984 році, і "Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении" (1989 р.). 

В 1992 році в Московському видавництві Машиностроение" вийшла монографія "Теория ковки и штамповки" авторського колективу, в який увійшли відомі вчені країн СНД, Великобританії, Канади та Японії. Одна із глав цієї монографії написана професоромОгородніковим В. А. і присвячена теорії руйнування металів при пластичній деформації. 

В 1982 році професором Огородніковим В. А. розроблено метод визначення швидкості транспорту в момент удару при його зіткненні з перешкодою по залишкових пошкодженнях. Метод має широке впровадження при проведенні судових автотехнічних експертиз. Основи методу викладені у монографії "ЭнергияДеформацииРазрушение. (задачиавтотехнических экспертиз)" (2005 р.).